Het ‘Nieuwe Nu’

For the english version please scroll down.

Terwijl in september de bom gaat barsten in banqueting land, ben ik bezig met de begroting van 2014/15. Wat wordt de strategie in het nieuwe nu? In de nieuwe werkelijkheid die we crisis noemen maar volgens mij een blijvende status is? Het ‘nieuwe nu’?

Het nieuwe nu is het onderwerp van de Food Inspiration Days die 21 en 22 oktober plaatsvinden. Het nieuwe nu blijft me bezig houden. Wat brengt het nieuwe nu?
Relaties/ klanten die meer verwachten voor minder geld?
Nieuwe producten of diensten?
Moeten we nóg beter luisteren naar de relatie/ klant?
Moeten we ons verhaal duidelijker vertellen?
Is de gast lastig of hebben wij ons er zelf te makkelijk vanaf gemaakt?

Deze vragen houden me dagelijks bezig en op deze vragen wil ik het antwoord vinden. Maar waar te beginnen? Hoe bepaal je in het nieuwe nu de omzet voor het komende jaar, wat zal de marge zijn die je eraan overhoudt? Waar zet je op in, hoe zorg je dat de vraag naar jouw diensten blijft? Wij blijven insteken op de nieuwe generatie. Jonge mensen bepalen onze koers, zij moeten meer invloed krijgen. We merken dat zij dit zelf óók willen en zich goed voelen bij het idee dat ze zich onbeperkt kunnen ontwikkelen in een organisatie waarbij ze beslissingen moeten nemen en fouten mogen maken. Wij zetten in op decentraal leiderschap: “regel het maar” is de zin die de laatste maand veelvuldig over de telefoon en mail gegaan is.

Op het persoonlijke vlak kan ik melden dat ik in mijn alcoholvrije maand zit, die ik eens per halfjaar hou. Het is een moment om stil te staan bij mijn eigen gezondheid én die van anderen. Verder begin ik deze maand met de voorbereidingen voor mijn doel in 2016: het lopen/ doen van een triatlon. Voor de realisatie van dit sportieve doel ben ik zelf bereid om in 2014 de nicotine op te geven…!

Afsluitend wens ik de banqueting locaties van Nederland veel plezier, gastvrijheid en wijsheid toe. Zorg dat onze gast blijft komen; zeker nu!

Op naar een mooie herfst!
Proost (met een SPA Rood dan natuurlijk)

English version

While the big bom is about to explode in Banqueting country, I am working on the 2014/2015/budget. What is our strategy going to be in the new present? Is this new reality we call crisis, realy a crisis? Or is it here to stay? The ‘new present’

The new present is the main theme at the Food Inspiration Days which take place on the 21st and 22nd of october. The new present keeps my mind occupied. What is this new present going to do for me? Do our customers expect more for less money? New products or services? Should we listen even more to our customers? Is our story net clear enough? Is our guest a difficult one? Or did we not try hard enough to satisfy their needs in the past?

It’s questions like this, that keep me occupied, I want to find answers and solutions to these questions. But where do you start? Hoe do you determine the revenue for next year? What’s our margin going to be? What’s our focus going to be? How do we achieve our goals?
Our main focus stays with the new generation. Young people determine our path, they should be the ones pulling the strings. We feel that they want to be in charge, and get new energy when giving responsibility and unlimited posibilites to devellop their skills, make decisions and also make the mistakes! We focus on decentralized leadership “just get the job done’ is a sentence that we all come across these days in our communication.

On a more personal note I can state that I’m going through a alcoholfree month at the moment. This is something I do every six months. It is the moment for me to reflect on my own health and the health of the people that surround me. It’s also the time to start training for my next physical goal in 2016, completing a Triathlon! I am even prepared to give up my nicotine addiction to achieve this…!

Finaly I would like to wish all the banqueting locations in the Netherlands good luck, al lot of fun, hospitality and wisdom. Make sure our guest stay our guest, especially now!

Let’s walk towards a beautiful fall!
Cheers! (With sparkeling water ofcourse!)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The time is now!

For the english version, please scroll down!

De laatste tijd geef ik geregeld gevraagd en ongevraagd advies bij bedrijven die vernieuwend willen zijn, dan wel vanuit bestaande bedrijfsprocessen hun omzetten terug zien lopen en de stip op de horizon missen. Omdat ik er de laatste maanden wat veel gedaan heb hier mijn korte schets hoe ik het zie… vernieuwing dus!

Wat vraagt vernieuwing eigenlijk van je organisatie?

Na jarenlang alles in verschillende tempo’s op dezelfde manier en met dezelfde mensen gedaan te hebben, vraagt “de klant” (heet bij ons de relatie) tegenwoordig om vernieuwende zaken, om ontwikkeling. Beter nog, de relatie vraagt meer aansluiting bij hemzelf dan wel zijn of haar organisatie en haar gasten/klanten.

Dienstverleners zien dit als snel als meer voor minder. De kans die hierin ligt is dat de klant juist nú om onderscheidend vermogen vraagt en juist bij jou aanklopt om hem/haar die unieke ervaring te bieden waar het geld absoluut wél beschikbaar voor is.

In de gastvrijheidssector lijkt deze vernieuwing te stagneren. Vergaderingen die in het verleden grote percentages van de omzetten van banqueting hotels vertegenwoordigden, worden tegenwoordig bij bedrijven zelf gehouden; onder het mom van kostenbesparing kiest men ervoor om deze zaken intern af te handelen. Toch ben ik ervan overtuigd dat unieke vergaderconcepten steeds meer succes hebben. Denk hierbij aan vergaderen in de openlucht, zelfs tussen de koeien, al dan niet met de welbekende biologische lunch. Vernieuwing! Het wordt niet letterlijk gevraagd door de opdrachtgever maar het bedrijf kiest er uiteindelijk wel voor wanneer ze de mogelijkheid geboden wordt.

Een ander voorbeeld: de welbekende stapstraten van Nederland hebben het zwaar en strooien in veel van de gevallen met hun P van Prijsstrategie. Al zo lang ik me kan heugen gaat op zaterdagavond om 21uur ergens de deur open, gaan de stoelen aan de kant, de muziek wat harder en verwacht men met een grote diversiteit aan muziek dat de zaak vanzelf wel vol zal lopen. Ook hier verwacht de gast beleving, vernieuwing en een vorm van waardering. Een vergadering met state of the art beamers kan na een maand alweer out dated zijn. Ook mooie verlichting, nieuwe lampen en andere shirtjes achter de bar worden snel ingehaald. Er moeten dus nieuwe zaken komen, het is niet voor niets dat de direct uitverkochte evenementen grote delen van hun budget steken in de beleving van het event en niet meer alleen in de dj.

Ik zou dus willen zeggen; ga met je peergroup bij elkaar zitten, laat je gasten, medewerkers en andere stakeholders input geven en durf  out of the welbekende box te stappen.

Ik ben er voor ons bedrijf ook mee bezig. Een aantal maanden geleden hebben we al onze top relaties uitgenodigd om ons ongezouten feedback te geven het is nu aan ons dit om te zetten in een nieuwe format. Is het het optimaliseren van de beleving? One stop shopping? Vooruitgang in nieuwe dienstverlening, wat wil onze gast nu? Waarmee ontzorgen wij onze relaties het meest en wat maakt voor hun en de gast de ervaring van ons bedrijf een die blijft hangen?

Ik ben op zoek naar deze antwoorden en nodig je uit om me te mailen, bellen, twitteren, smsen, in een afspraak en alle andere soorten van contact hier verder mee te gaan. Ik beloof dat het een goed gesprek zal worden waar alle partijen wat aan kunnen hebben. Ik ben er stellig van overtuigd dat we een kans hebben om te laten zien dat het anders moet en anders kan. Wie gaat er mee?

Geniet van de zon!

PS. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn blog? Stuur dan even een mailtje naar socialmedia @ staffable . com (alles aan elkaar) en dan houd ik je op hoogte!

The time is now!

Lately, I’ve been giving out free advice to companies who would like to be different in difficult times or want to break with the old business processes in order to close the gap with the competition and their budget. Because I’ve given so much advice, here a brief sketch of how I see things! Change it is!

 

What exactly does change demand from your organisation?

After years of doing business with the same people, in the same way but in different time schedules, the “customer” (we prefer friend) nowadays asks for a change in business, development. Or even better, they ask to close the gap that exists between supplier and customer, or between the two organisations. Not only live your own brand, but also theirs.

Companies see this a way to ask more for less money. While actually it is THE opportunity for suppliers to show their added value and create that bit of extra the rest doesn’t deliver.

In de hospitality industry it looks as this change is slowing down. Larger companies don’t seek hotels anymore to host their meetings, instead these meetings are held within their company due to cost reduction. Nevertheless it’s my opinion that unique banqueting concepts are more successful than before. Think about meetings in the open air, even between the cows, combined with a healthy green lunch. Change! You have to read between the lines when it comes to the needs of your customers. They will go for it, if offered the opportunity!

Another exemple: A well-known phenomena in Holland is the streets and squares with only bars and restaurants. Competition between these business is only focussed on price. As long as is can remember, every saterdaynight somewhere at 9 o’clock a door opens, tables and chairs are removed, music starts pumping thru the stereo’s and that the diversity in music will make the difference and fill their bars.

This is also where the customer expects a certain vibe, a change in daily life, some appreciation. A meeting with state of the art beamers and other equipment is outdated within two months. Same goes for flashy lights and tight shirts behind the bar. Their needs to be change! For big dance events it is already happening, there are spending money on the story instead of just DJ’s.

My advice to you, sit down with your stakeholders, let them be the input you need for a successful business. They think outside your box!

This is something i am working on for my own company. As you have read in my last blog, we’ve had a great event with our best friends so they could give us feedback on how we were doing. We need to improve our way of service. Not just one stop shopping. Loyalty! How can we deliver the added value of the company? Make friends for life.

I am on a quest for these answers. I would like to invite you to text, mail, tweet, call, FB, meet and all other forms of communication to contact me and help yourself improve your own experience. I promise you that will be my focus!

Now is the time to show the world who you really are.
Who will join me??!!

Enjoy the sun!

PS. If you would like to receive updates on my blogposts, please sent me an email via socialmedia @ staffable . com (in one piece) and I will keep you posted!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mise en Place relatie evenement!

For the english version please scroll down!

Na de laatste Koninginnedag kijk ik terug op een mooie aprilmaand. Een maand waarin de eerste zonnestralen zijn doorgekomen en mensen meer geld uit geven in de Horeca. Mijn hoogtepunt van de aprilmaand was de relatie-experience die ik georganiseerd heb – uiteraard het onderwerp van deze blog.

In januari bedachten mijn collega’s en ik dat het goed zou zijn om een training te organiseren over ons vakgebied: empowerment, opleiding en gastvrijheid. Voor de training hebben we onze toprelaties uitgenodigd op een ruimtelijk stukje groen Nederland: Bilderberg Klein Zwitserland. Twee dagen lang hebben we 60 personen een kijkje in de keuken gegeven van onze opleidingstak. Na een mooi ontvangst in Kasteel Doorwerth, een uitleg over ons gedachtegoed en structuur volgde om 17.30 uur het hoogtepunt. Het in praktijk brengen van het gedachtegoed door middel van een actie, die je, als je het voor het eerst hoort niet voor mogelijk zou houden. Dit gedachtegoed  in het kort, is het volgende: angst omzetten in overtuiging en geloof om zodoende middels hartenenergie het doel te verwezenlijken.

Deze theorie komt van Peggy Dylan die het weer geleerd heeft van Anthony Robbins. Waar het op neer komt is dat je meer kunt dan je denkt wanneer je je geloof erachter zet en dat je je patronen kunt doorbreken als je maar uit je comfort zone blijft. Het gaf dan ook een enorme kick om te zien dat al onze genodigden de actie, die wij bedacht hadden voor ze, gedaan hadden. Daarna volgde uiteraard een drankje en het eten.

Op de laatste dag hebben we samen met onze relaties in een Kgotla (vergadervorm uit Afrika) besluiten genomen over de toekomst van Mise en Place; we hebben ze op deze manier een stem gegeven om wezenlijke zaken te veranderen in ons bedrijf. Een waanzinnig mooie manier om je als organisatie bloot te stellen aan je partners.

Vragen is zoals altijd mailen of bellen!

Tot de volgende!

Ps: ik kan verder niets zeggen over de actie die onze relaties hebben gedaan… Dat is alleen voor de mensen die erbij waren! Op internet kun je wel voorbeelden vinden

 

Ps2 ik heb in de maand april ook een marathon gelopen, nog niet de tijd die ik wilde maar toch wel een mooie prestatie… 😉

English version:

After the last Queensday it’s time to look back at the beautifull month of April. Spring came to life and people started to spent their money at the beaches, bars, restaurants etc. Summer is calling! My personal high was the Mise en Place partnerexperience, this will be the subject of this post.

In January, my colleagues and me thought it would be a good idea to organise a training in our field of expertise: empowerment, education and hospitality. For this training we invited our partners on the Veluwe, a national park in Gelderland, the Netherlands. We met our partners at Bilderberghotel Klein Zwitserland. In just two days we gave 60 partners a quick view on how we educate our employees. After a beautiful reception in Kasteel Doorwerth, a short presentation on our mission statement, the main part of our training took place. Turning your fear into your strongest asset and achieve your goal thru heartenergy!

This theory comes from Peggy Dylan, who learnt this from Anthony Robbins. It all comes down to the believe that you can achieve so much more, as long as you believe you can break patterns because you stay out of your comfort zone. It was a huge thrill to see that everyone succeed in a tremendous challenge! Awesome!! Of course we celebrated with a lovely diner!

On the second day we performed a KGOTLA session. This is meetingstyle from Africa. We made some good decisions about the future of Mise en Place. Thru this KGOTLA session we enabled our partners to change our company for their good. A great way to open up to your partners.

If you have any questions, don’t hesitate and ask!

See you next time!

 

Ps: on the internet there are examples of what we’ve achieved with our partners. There is nothing more I can say about that. For their eyes only.

Pps: I finished my first marathon! BOOMSHAKALAKA!!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Het land van thee

For the English version, check below!

Na oud en nieuw, beurzen, carnaval, interne evenementen en trainingen is maart voor mij een wat rustigere maand. De ideale periode om er ‘ns op uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken en zien. Niet geheel toevallig kreeg ik begin dit jaar van een vriend de uitnodiging om mee te gaan naar Sri Lanka en daar de “Dilmah school of tea” te volgen. Thee is iets waarvan ik denk dat het de komende periode een enorme boost gaat maken in de hospitality – voor zover dat nog niet al aan het gebeuren is. En wat weten wij er nou eigenlijk van? Iedereen drinkt thee in ons kikkerlandje en velen van ons hebben geen idee wat het is, wat het doet, wat goede thee is en welke zeer zeker niet…

Dus toen deze uitnodiging kwam, kon ik uiteraard niet anders dan er meteen op ingaan!

Twee weken ben ik in het land van Ceylon geweest. Een land met een A1 autosnelweg die doet denken aan de overtoom in Amsterdam met iets minder stoplichten maar nog meer vertraging…  een land waar de tijd zo’n beetje 50 jaar stil heeft gestaan, een land van heerlijk en gezond eten, maar bovenal een land waar de mensen zo ongekend gastvrij zijn dat je je afvraagt wat erachter zit. Thee is het kern exportproduct en om jullie in vogelvlucht iets erover te leren draag ik mijn blog op aan de kennis over en van thee.

Er zijn vier soorten thee: Zwarte, Witte, Oelong en Groene thee. Thee wordt gemaakt van de spruiten van theeplanten die net als druivenranken tegen hellingen aan groeien. Op witte thee na onderscheiden de drie andere theeën zich niet door de bladsoort maar door het proces dat het blad ondergaat. Witte thee wordt gemaakt van de knopjes van de spruiten. Kruiden thee is geen thee… (hoe logisch klinkt het) en in alle thee zit cafeïne.

Wat verder aardig is om te weten is dat de VOC’ers in hun tijd een kwalificatie aan verwerkte thee meegaven, en wel Orange Pekoe. Orange staat voor ons koningshuis en Pekoe is de benaming voor het theeblad. De kwalificatie is bedoeld om de grootte van de verwerkte thee bladeren aan te geven.

Al met al heb ik in twee weken tijd veel mensen leren kennen en voldoende nieuwe ideeën opgedaan voor ons eigen mooie bedrijf! En daarbij – ook niet onbelangrijk –  heb ik de rust gevonden om energie bij te tanken zodat ik er nog harder tegenaan kan gaan om de survival of the fittest te winnen!

Dank aan de mensen van Dilmah en aan William in het bijzonder. Volgende keer weer een nieuw verhaal, al zal deze ervaring in mijn geheugen gegrift staan.

Ps mocht je meer over thee willen weten kun je me altijd bellen mailen, sms’en, faxen, tweeten, FB’en, etc etc… er is nog zoveel meer te vertellen!

Proost,

Hubert

 
The land of tea,

After new year’s eve, the big fairs, southern carnival, internal events and many training sessions, March always is my relaxing period. The ideal time of year for me to go out en see the world, discover new things. Therefor it wasn’t a coincidence that I received an invitation from a dear friend to go to Sri Lanka with him and attend the “Dilmah school of tea”.

Tea is a product in which I truly believe. I think it’s the big thing to look after for the coming years in the hospitality industry, if it hasn’t already conquered the industry. But what do we really know about tea? Many people around the world drink it, even in our small country of The Netherlands. However, many do not have clue on what they are actually drinking. What is tea? What does is do to your body? Is it healthy? What is good tea and what is most definitely not…

With all these questions popping up into my head right away, I did not hesitate and excepted the invitation!

I visited Ceylon for two weeks. A country that has only one highway which reminds you of the Overtoom in Amsterdam, fewer traffic lights but even more delay. For me it felt like time had been standing still. The Airbus A380 that brought me here, wasn’t a plane but it was a time machine. I touched down in a Country where you can eat an honest, healthy meal, but above all, where the people breath hospitality. It’s so overwhelming, you’re wondering what’s their catch? Am I missing something?! Tea is their core business and number 1 product for export.  To teach you a little bit about tea, this blog post contains some important basic information on the product.

There are four different kinds of tea: Black, White, Oelong en Green tea. Tea is made of the sprouts of the tea plants. These tea plants grow in the same way, on the same slopes as the grapes in France which produce beautiful wines every year. White tea distinguishes itself thru its leaves. It is made entirely of the sprouts of the plant. The other tea products are all made from the leaves and only differ in their production process. Herbal tea is not real tea and all tea contains caffeine!

A cool fact about the Dutch East Indian trading company and how they treated tea:

In the early days, the tea they brought back to The Netherlands was labelled as Orange Pekoe. Orange Pekoe meant Royal Pekoe. The Dutch royalty is also knows as Orange and Pekoe means leaves. The labelling meant that the leaves where big. The bigger the better.

In my two weeks I had the privilege to meet many interesting people and I learned new ideas that inspired me and will help me and my own beautiful company. I found some inner peace in Sri Lanka. New energy that will help me push even harder to be at the top of the food chain in our Dutch hospitality, where the survival of the fittest is still day to day life!

I would like to take this opportunity to thank the people of Dilmah and especially to William. Thank you very much!!

Next time, another story, although this journey will be remembered forever!

Ps.

In case I managed to get you excited about tea, don’t hesitate and call me anytime. I’ll be more than happy to tell you more about this wonderful product and experience.

In case I do not respond immediately, thank god for FB, Twitter, E-mail! 😉

Cheers,

Hubert

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Carnaval!

Alsof wij er met z’n allen nog niet genoeg over horen en lezen, wil ik jullie graag meenemen in een eeuwenoude traditie die Carnaval heet. Voor de horeca ‘onder de rivieren’ en op een aantal plaatsen noordelijker in Nederland, een zeer welkome paar dagen die de kassa van de ondernemers zal doen rinkelen zoals hij dat mogelijk het hele jaar niet meer zal doen. Na de accijnsverhogingen, verhogingen op gemeentelijke belastingen, hogere inkoopprijzen en het aantal dalende gasten in cafés, restaurants en kroegen, kan de horecaondernemer deze dagen weer wat omzet binnenhalen en waar mogelijk zelfs het spreekwoordelijke ‘spek op de ribben’ krijgen.

Maar wat is dat ‘carnaval’ nu eigenlijk voor een happening? Op veel mensen in Nederland komt het over als  een grote verkleedpartij in Brabant en Limburg. Een lastig in te schatten evenement dat de economie een halve week stil zou leggen.  Als geboren en getogen Limburger, voel ik het als mijn taak om jullie kort te vertellen wat carnaval nu is en waar het vandaan komt.

Carnaval komt van het Latijnse woord “Carne Vale” (weg met het vlees). Het zijn drie dagen van eten en drinken alvorens veertig dagen van vasten beginnen. Het vasten kennen wij uit de katholieke wereld, ik zal jullie de details besparen. Het is te beleven op twee manieren:  Rijnlands of Bourgondisch. Het Rijnlandse, bekend vanuit Limburg en Brabant, kent een sleuteloverdracht. De stadssleutel wordt overgedragen van de Burgermeester naar Prins Carnaval. Voor drie dagen is de prins de werkelijke baas over de stad. Tevens kent dit evenement meer drank dan eten in tegenstelling tot Bourgondisch Carnaval dat meer boven de rivieren gevierd wordt. Hier wordt met name gegeten en minder gedronken.

Hoe dan ook zijn het voor mij een paar mooie dagen waarin ik oude bekenden tegen kom, stil sta bij waar ik vandaan kom maar zeker ook genieten van lachende mensen, de karakteristieke muziek, de mooie outfits en blije horecaondernemers.

Fijn weekend! Alaaf!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

9 miljard mensen in 2050…

ondanks dat er al veel mensen over geschreven en gesproken hebben, ga ik mij vandaag, als leek, kort wijden aan dit onderwerp…

Een goede vriend van mij heeft als professie natuur en milieu educatie onder de mensen te brengen en te zorgen dat deze cruciale onderwerpen op de agenda in onderwijs en politiek komen. Hij gaf mij te kennen dat wij te weinig m2 landbouw grond hebben om de groeiende bevolking te voeden. Voor mij een logisch verhaal waar de oplossing niet echt voor de hand lag.

Totdat ik vorige week bij de Food Inspiration days in Eindhoven een spreker hoorde die wat misverstanden de wereld uit wilde hebben. Serendipiteit was het centrale thema en dat overkwam mij inderdaad. Stelling nummer 1: “we zijn in staat om de groeiende wereldbevolking te voeden met landbouwmethoden die we nu toepassen” dit blijkt niet te kunnen maar hij heeft wel de oplossing.

Hoe simpel kan een gedachte zijn als de beste man het uitlegt. Groenten en fruit groeien het best in rood en blauw licht gecombineerd met een bepaalde temperatuur. Zijn oplossing ligt in de bouw van een soort parkeergarage waarin deze gewassen in de meest optimale omgeving, temperatuur en licht gecombineerd met een grondsoort en net voldoende water kunnen groeien. Het bijzondere is dat dit kan zonder pesticiden zonder chemische spulletjes en met veel minder water want de garage wordt hermetisch afgesloten zodat er geen ongedierte bij kan. Daarbij heeft hij maar 1m2 per inwoner nodig om in zijn/haar jaarlijkse behoefte aan groente en fruit te voorzien.

Hij is inmiddels al druk met zijn (volgens mij) 5e gebouw aangezien het een enorm succes is.

Nu komt het… ik kan me dus niet voorstellen dat dit echt kan en dat dit dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem is.  In een wereld van Slow food, 80% groenten en fruit, minder vlees en vis en gezondere teelt lijkt dit toch op de oplossing… Of ben ik nu naïef?

Mocht je interesse hebben in dit verhaal hier de link naar een van zijn presentaties

http://www.youtube.com/watch?v=ILzWmw53Wwo

Ik ben benieuwd of iemand het kan weerleggen…

Intussen heb ik de begrotingen voor 2013 gemaakt en mijn ideeën over onze strategie klaar. Making friends and creating synergie wordt in 2013 nog belangrijker dan het altijd al was en makkelijker zal het nog niet worden. Edoch consolideert de markt langzaam en mogen we na de eerste helft van 2013 weer iets verder vooruit denken.

Het zou toch wat zijn hè….

Proost!

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Top 10 Things To Do While Visiting Cancun

The royal gif is clean, your Highness.Some have tried to tie that in a detrimental vogue to the Queen’s private feelings concerning the match. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voorkomen is beter dan genezen?

De 12e gaat het weer beginnen: we mogen gaan kiezen wie wij denken dat ons land het best vooruit krijgt. Een lastige keuze in deze fase waarin wij nu met z’n allen zitten. Kies je voor jezelf? Of kies je nog steeds voor het grotere geheel? Krijgt de werkende mens de voorkeur of doen we het hoe dan ook samen? Boeiende vraagstukken die eenieder altijd anders beantwoordt. Ook de vraag óf en hoe de horeca vooruit gaat komen en hoe we hier samen in staan, houdt me bezig.

Maar vooral de vraag waarom niemand het principe nastreeft van “beter voorkomen dan genezen” intrigeert mij.

Niet alle partijen durven zich uit te spreken over een gecontroleerd systeem op banken waardoor een schuldencrisis niet meer kan ontstaan. Wat is er mis met een opzet waarin banken elkaar beconcurreren op haalbare en eerlijke producten? Of een systeem waarin opgebouwde schulden met toekomstige winsten inclusief boetes geïnd worden? Waardoor we ook hier voorkomen in plaats van achteraf de rekening bij burgers leggen en zo te genezen.

Wat ik nog schrijnender vind, is de opzet van het zorg systeem. Ouderen het gevoel geven dat ze een kostenpost zijn en de input niet managen waardoor de output ongecontroleerd wordt.

De oplossing ligt wat mij betreft in het voorkomen. 90% van al het geld in de zorg gaat naar genezen terwijl we zouden moeten investeren in voorkomen. 50% van alle 30 plussers hebben overgewicht. Als we sport en lidmaatschappen van sportverenigingen stimuleren, controleren we de input en reguleren we op lange termijn de output.

Als je wilt stemmen vóór de horeca kan ik je geen advies geven. Wat ik wel weet is dat de principes van marktwerking waarbij de vervuiler betaalt, en de werkende profijt van zijn inzet mag hebben,  centraal zouden moeten staan…

Op wie ik stem? Lees bovenstaande maar ‘es goed dan weet je het wel… -) succes met kiezen, ik drink er na mijn alcoholvrije maand een op… Proost!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teambuilding

Mijn allereerste blog!

Teambuilding

Onlangs zijn wij met ons gehele team op teambuildingsweekend geweest. Wij doen dit twee keer per jaar om iedereens neus dezelfde kant op te krijgen én om onze prestatie van het afgelopen half jaar te beoordelen. Wij noemen dat “In2Smart”. Het staat voor “In 2 Staffable Meeting and Reflection Time”. In het programma staat een combinatie van inhoud, lol, samenwerken en de toekomst, centraal.

Tijdens zo’n weekend verbaas ik mij iedere keer weer over de manier waarop dingen in elkaar vallen en soms zelfs onbedoeld bepaalde zaken boven water komen, die enorm bijdragen aan de wijze waarop wij als bedrijf onze processen inrichten of zelfs innoveren. Komt dat door de manier waarop je mensen vrij laat denken? Of is het omdat je mensen aanspoort zichzelf te zijn en te zeggen wat zij willen in een organisatie die geen hiërarchie kent?

Wat mij betreft is het het laatste. Als Staffable ergens sterk in is dan is het wel in het aantrekken van jonge, (in geest en/of lijf) enthousiaste mensen die met een gezonde ondernemerslust mee willen draaien in ons bedrijf. Mensen die aangespoord worden mee te denken en te doen. Zij bepalen de toekomst en voelen dat ook zo, sterker nog; ook ik zal binnenkort plaats moeten maken! Over een paar jaar moet een nieuw jong talent dit geweldige team op zijn eigen manier inspireren en richting geven. Als ik dat moment zelf niet inzie zullen zij het me over een paar jaar wel vertellen.

Juist in deze economisch roerige tijd is het enorm van belang dat je een team achter je hebt staan dat, met juist die ondernemerszin, een team dat wil knallen voor het bedrijf en aanvoelt dat het noodzakelijk is een stapje harder te lopen. Juist nu. Het feit dat je als ondernemer/manager de verantwoordelijkheden kunt en durft te leggen waar ze horen en dat je erop vertrouwt dat het team het oplost is ook een wezenlijk onderdeel daarvan. En ja er worden fouten gemaakt maar van fouten maken leer je.

Als je dan naar je vrienden en naar anderen in je netwerk kijkt dan lijkt het alsof niet alle bedrijven jonge mensen vrij laten.  Waarom zien bedrijven het anders dan? Is het omdat je op momenten niet kan controleren wat de output is en je dan moet vertrouwen op de richting van het team? Juist dat maakt toch energie in je los? Het feit dat je geconfronteerd wordt met het feit of je team nog in balans is.

Ik ben trots op mijn team! Met z’n allen mogen wij trots op ons bedrijf zijn. Dat wij in deze tijd in staat zijn elkaar te inspireren en de daadkracht hebben om iedere uitdaging aan te pakken en vol te innoveren, is iets waar je wakker voor wil worden!

Wat er op zo’n weekend verder nog gebeurt? Vergelijk het met een introductieweekend van een studentenvereniging… Verder zeg ik niets… 😉

Proost!

Hubert

 

The kickoff tone writing should found ordered strengths and weaknesses of the search findings. Why is Yoga Therapy so Good for Our Life and in realness they are not When the nut is batted off, the batter runs from this wicket to that wicket and from that wicket to this wicket as many times as it is potential for him earlier the ballock is obtained by the players of the bowling slope.

Posted in Uncategorized | Leave a comment